BERANDA COACH KEGIATAN BANTUAN BLOG KONTAK

K E S E I M B A N G A N


Setiap gunung

mempunyai puncak

setiap lembah memiliki

tempat yang paling rendah.

Kehidupan ini mempunyai pasang surut,

mempunyai puncak dan lembahnya

Dan, tidak seorangpun akan terus menerus

mengalami pasang dan tidak seorangpun

terus menerus mengalami surut.


Inilah keadilan dan

keseimbangan dalam hidup.Topik yang berhubungan:

WWW.COACHTOGREAT.COM

Inspiring more than 150.000 people to GREAT.

Beranda  |  Coach  |  Kegiatan  |  Bantuan  |  Blog  |  Kontak  |  Keahlian

You Tube Facebook Twitter Instragram

(c) 2015-2020. Created by: Surya Rachmannuh.